Header Ads

test

යහපාලනය දැයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යපනයෙන්ද ගසා කයි. විශේෂ හෙළිදරව්ව පළමු කොටස


වත්මන් රජය බලයට පත්වීමෙන්පසුව 2017 අයවැය යෝජනා යටතේ උසස් පෙළ සිසුන් හට ටැබ්ලට් පරිගණක ලබාදීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව එම ටැබ්ලට් පරිගණක 195,148 ක් මිලදී ගැනීම සදහා 2017.06.05 දින පුවත්පත් දැන්වීමක් මගින් අධ්‍යාපන අමාත්යංශය විසින් මිල ගණන් කැදවන ලදී. මේ සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් සහ තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුවක්ද අමාත්‍යාංශය විසින් පත් කරන ලදී.

මෙම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ සභාපති ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක අංශයේ මහාචාර්යවරයෙකු පත්කල අතර ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය නියෝජනය කරමින් සාමාජික මහතෙකු ,මුදල් අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරමින් නිලධාරී මහත්මියක් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරමින් අදාල ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද ලත් නියෝජිතයන් 07ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් ඇතුලත් විය.

ඉන් අනතුරුව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් ලංසුකරුවන් හට ලබාදීම සදහා එකී ටැබ්ලට් පරිගණකයෙහි පිරිවිතර සකසන ලද අතර එම පිරිවිතර සහ ප්‍රසම්පාදන කොන්දේසි ඇතුලත් ලංසු ලියවිලි නැවත නොගෙවන රු.500,000 ක තැම්පතුවක් සමග ඔවුන් හට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදී. තවද එකී ලංසුවල ඇති යම් අඩුපාඩු සාකච්චා කිරීම සදහා පෙර ලංසු සාකච්චාවක් ද (Pre Bid Meeting) පවත්වන ලදී. පසුව ටෙන්ඩරය වීවෘත කිරීමට තිබුන දිනය සති දෙකකින් දීර්ඝ කරනු ලදුව එය 2017.07.12 දින වීවෘත කිරීමට සැලසුම් කරන ලදී.
නමුත් මෙකි ටෙන්ඩරය ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩිම මුදලක් වැයකරමින් සිදු කරනු ලබන ටෙන්ඩරය නිසා (More than 5 Billion) දිනෙන් දින බාහිර පාර්ශවකරුවන්ගේ බලපෑම මේ සදහා නොඅඩුව එල්ල විය. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස වරින්වර එකී ටෙන්ඩරයේ පිරිවිතර සහ ලංසු කොන්දේසි යම් පාර්ශවයන්ගේ බලපෑම් නිසා වෙනස්වීම්වලට භාජනය වූ අතර ටෙන්ඩරය වීවෘත කිරීමේ දිනයද දීර්ඝ කිරීමට අමාත්‍යංශ ප්‍රසම්පාදන ඒකකයට සිදුවිය. අ අනුව නැවැතත් ලංසු කරුවන් සමග පෙර ලංසු සාකච්චාවක් පවත්වා අවසන් පිරිවිතර සහ ලංසු කොන්දේසි සකසන ලද අතර එය වීවෘත කිරීමේ අවසාන දිනය ලෙස 2017.08.22 දින ලෙස සටහන් විය. එම අවසන් පිරිවිතරෙහි ටැබ්ලට් පරිගණකයට අදාල විය යුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නිර්දේශ කර තිබු සියල්ල සටහන්ව තුබූ අතර ( Ex. Processor, Memory, Storage, OS...etc) තත්ත්ව සහතික ලෙස FCC සහ CE Certificate යනුවෙන්ද සදහන් විය.

ලංසුකරුවන් එහි පිරිවිතරයට අනුකුලව තම ලංසු සැකසු අතර ලංසු භාරදීමේ අවසාන දිනයදී එනම් 2017.08.22 දින ලංසු කරුවන් 10 දෙනකු ඒ සදහා තම ලංසු අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහිදී ලංසුපත් වලට ලබාදී තිබු මිල ගණන් අනුව රුපියල් බිලියන 4.1 සිට 10 දක්වා අගයන් ඔවුන් විසින් ලබා දී තිබුනි. ඉන් අනතුරුව ලංසුවේ සදහන් කල පරිදි ලංසුකරුවන්ගේ ටැබ්ලට් පරිගණක සාම්පල ඔවුන් 10 දෙනා අතුරෙන් 07දෙනෙකු විසින් 2017.09.07 දින අමාත්‍යංශය වෙත ලබා දුනි. 

පසුව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් එහි ටෙන්ඩරයේ ඇගයීම් ආරම්භ කල අතර එක්වරම අමාත්‍යංශය විසින් ලංසුකරුවන් හට තමන් ලබාදුන් ටැබ්ලට් පරිගණකයට අදාල FCC ID සහ Grantee Code ලබාදෙන ලෙස ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරන ලදී. එනම් ඔවුන් විසින් ටෙන්ඩරය වීවෘත කිරීමට පෙර පිරිවිතරයෙහි තත්ව ස්සහතික යටතේ සදහන් වූ FCC සහ CE Certificate වෙනුවට ටෙන්ඩරය වීවෘත කිරීමෙන් පසු ටෙන්ඩර පටිපාටි උල්ලංඝනය කරමින් FCC ID සහ Grantee Code යනුවෙන් අර්ථකථනය වෙනස් කරනු ලද කරුණක් ඉල්ලා සිතිමයි. මේ නිසා එම ලංසුකරුවන් මවිතයට පත් වූ අතර ඔවුන් විසින් ඒ සම්බන්ධව තමාගේ ටැබ්ලට් පරිගණකයට අදාල පැහැදිලි කිරීම් ලිඛිතව අමාත්‍යංශය වෙත දන්වන ලදී.

මේ පිළිබද තවදුරටත් අනාවරණය කිරීමේදී සොයාගත හැකි වුයේ FCC ID යනු නිෂ්පාදනකරුවන් තම නිෂ්පාදන (Tablet, Phone ..etc) ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අපනයනය කරන්නේ නම් සහ ඒවා එම ජනපදයට අදාල ප්‍රාන්ත වල භාවිත කිරීම සදහා ඔවුන් විසින් අනුමැතිය ලබාදෙන හැදින්වීමේ අංකයකි. එනම් එම උපකරණ වලින් නිකුත් වන සංක්‍යතයන් එකී රාජ්‍ය විසින් අනුමත කරන ලද අගයෙහි පවතිනවද යන්නය. තවද පිරිවිතරයෙහි සදහන් FCC සහ CE යනු බොහෝ දුරට එක සමාන සහතිකයන් දෙකක් වන අතර FCC යනු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අදාල වන සහතිකයක් වන අතර CE යනු යුරෝපයට අදාල එකී සහතිකයයි.
ඉන් අනතුරුව තව දුරටත් සොයා බැලීමේදී දැනගත හැකි වුයේ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් ඉල්ලා සිටි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට පමණක් වලංගු වන එම FCC ID යන්න ලංසු ඉදිරිපත් කල සහ අමාත්‍යංශය වෙත සාම්පල සැපයු ආයතන අතරින් එක් අයකුට පමණක් ඇති බවය. එනම් එකී ටැබ්ලට් පර්ගනකයෙකි නිෂ්පාදිත රට ලෙස ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හැදින්වෙන අතර සහ එම Tablet පරිගණකය ටෙන්ඩරය ප්‍රසිද්ධ කිරීමට වසර ගණනාවකට පෙර සිටම වෙළදපලෙහි තිබි ඇති බවය.

ඒ නිසා මෙහිදී අනාවරණය කරගත හැකි විශේෂ කරණය වුයේ තාක්ෂණික කමිටු සභාපතිවරයා ටැබ්ලට් පරිගණකයෙහි පිරිවිතර සැකසීමේදී යම් සමාගමක් ඉලක්කගත කරගනිමින් එකී පිරිවිතර සැකස ඇති බවත් එකි සමාගම පෙර සිටම සභාපතිවරයා සමග ඉතා සමීප සම්බන්දතාවයක් ඇති බවය. තවද මේ සදහා අමාත්‍යංශයේ ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් අංශය භාර අතිරේක ලේඛම්වරයාද සම්බන්ධවී ඇති බවය. ඔහුද එම සමාගම සමග ඉතා සමීප සම්බන්ධකම් පවත්වන අතර පසුගිය දා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පැවති බොහොමයක් ටෙන්ඩර ඔවූන්හට ලබාදීමට ඔහු විසින් කටයුතු කර ඇත.

ඒමෙන්ම මෙහිදී ඔවුන් විසින් හිතාමතා පැහැර හැර ඇති අනෙක් සුවිශේෂී කාරණය වනුයේ මෙවැනි ටැබ්ලට් පරිගණක හා උපාංග මෙරටට ගෙන්වීමෙදි නිර්දේශයන් ලබාදෙන අනුමත ආයතනය වන විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව වෙතින් පිරිවිතර සැකසීමට පෙර උපදෙස් ලබා නොගැනීමයි. එනම් දැයේ දු දරුවන් හට තාක්ෂණික මෙවලම් ලබාදීම වැනි භාරදූර කාර්යකදී තාක්ෂණික කමිටු සභාපතිවරයා තම වගකීම පැහැර හැර ඇති බව සහ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන්ස සභාව විසින් සිදු කල යුතු කාර්‍ය තම පෞද්ගලික වාසි තකා ඔහු විසින්ම සිදු කිරීමයි.එය තවත් අකාරයකින් විග්‍රහ කළහොත් බල්ලාගේ වැඩේ බුරුවා කිරීම වැනිය.
මෙකි කාරණා හමුවේ අවසානයේදී අමාත්‍යංශ ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් අංශය භාර අතිරේක ලේඛම්වරයා සහ තාක්ෂණික කමිටු සභාපතිවරයාගේ තම පෞද්ගලික අභිමතාර්ථයන් මුදුන්පත් කරගැනීමේ අත්තනෝමතික ක්‍රියා කලාපය නිසා එම ටෙන්ඩරය ඔවුන් විසින් පෙර කතිකා කරගත් පරිදි Metropolitan සමාගමට ප්‍රධානය කිරීමට පසුගිය දා තීරණය කල අතර එම නිසා රජයට වන පාඩුව රුපියල් බිලියන 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයකි. එය වෙනත් ආකාරයකින් විග්‍රහ කළහොත් තවත් සිසුන් 136,000 වැඩි ප්‍රමාණයට සහ අසන්න වශයෙන් පාසල් 1500 ට මෙම ටබ්ලෙට් පරිගණක ලබාදීමේ අවස්ථාව ඔවූන් විසින් දරුවන්ට අහිමි කිරීමය. ඒ සදහා ඔවුන් විසින් පෙර සදහන් කල ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට පමණක් වලංගු වන තත්ත්ව සහතිකයක් ටැබ්ලට් පරිගණකයට අතවශ්‍ය කරුණක් යනුවෙන් සදහන් කර කුට උපක්‍රමයක් උපයෝගී කර ගනු ලැබිය. පසුව සොයා බැලීමේදී අනාවරණය වුයේ මේ සදහා අදාළ සමාගම විසින් ඔවුන් හට මිලියන ගණනින් සන්තෝසම් මුදල් ගෙවන බවය.

තවද අනාවරණය කරගත හැකි විශේෂ කාරණය වුයේ අදාළ ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් අංශය භාර අතිරේක ලේඛම්වරයා අමාත්‍යංශයට පැමිණීමට පෙර සේවය කල මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වංචා හාදුෂණ වලට ඍජුව සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු සහ තම පෞද්ගලික අභිමතාර්ථයන් සදහා මුදල් මහා පරිමාණයෙන් වංචා කරන නිලධාරියෙකු බවය.මෙයට හොදම උදාහරණයක් ලෙස මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන රියදුරු බලපත් සදහා යොදාගන්නා කාඩ්පත් මිලදී ගැනීමේ ටෙන්ඩරය ගෙනහැර දැක්විය හැක. එහිදී ඔහු විසින් වැඩිම මිලක් ඉදිරිපත් කර තිබු කාඩ්පතක් එහි ඇතුලත අන්තර්ගතව තිබු යම් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් රියදුරු බලපත් මුද්‍රණය කිරීමට අතවශ්‍ය බව සලකා මිලදීගත් නමුත් එම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය ටෙන්ඩරය අවසන් වී වසර 10 කට අධික කාලයක් ගතවුවද රියදුරු බලපත් මුද්‍රණය කිරීමට ප්‍රයෝජනයට ගෙන නොමැති විම විශේෂ කරුණකි. තවද අප මවිතයට පත් වන කරුණ වනුයේ අදාළ ටෙන්ඩරයද මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අප ඉහතින් සදහන් කල Metropolitan සමාගමටම පිරිනමා තිබීමයි.

එමෙන්ම මෙවැනි අධික වියදමක් දර සිදු කරන ප්‍රසම්පාදන අධීක්ෂණය සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් කමිටුවක් පත් කරන අතර ඔවුන් හට පැවරී ඇති රාජකාරිය වනුයේ ඒවා සාධාරණ සහ නිවැරදිද යන්න සොයා බැලීමයි. නමුත් මෙකි ටැබ්ලට් පරිගණක ලබාගැනීමේ ටෙන්ඩරයට පත් කල අමාත්‍යංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව ගත් තීරණ පිළිබද සැකයක් පවතින අතර එහි සාමාජිකයෙකු ලෙස අමාත්‍යංශ ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම්පරාස අතිරේක ලේඛම්වරයා කලින් සේවය කල මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේහි කොමසාරිස්වරයා සිටිමද විශේෂ කරුණකි.

නමුත් මේ කිසිදු කරුණක් සැලකිල්ලට නොගෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍ය වරයා , ලේඛම්වරයා හා අදාළ නිලධාරීන් මෙම ප්‍රසම්පාදනය ඉදිරියට ගෙන යෑමට මේ දිනවල කටයුතු කරන අතර මේ නිසා ශ්‍රී ලංකාවට හිමි ඩොලර් සංචිතයෙන් ඩොලර් මිලියන 21 කට අධික මුදලක් අහිමි වීමේ දැඩි අවදානමක් පවතීන අතර එය ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් බිලියන 3.2 කට අධිකය.

මෙම ලංසුවට අදාලව ඉදිරිපත් කර ඇති අවම ලන්සුව ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 21 පමණ වන අතර මෙම ටෙන්ඩරය ප්‍රදානය කිරීමට දැනට තෝරා ගෙන ඇති සමාගම ඉදිරිපත් කර ඇති ලංසුවේ වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 43 කි. මේ නිසා මෙමගින් අප රටට අහිමිව පිටරටට ඇදියන ඩොලර් ප්‍රමාණය මිලියන 21 අධිකය.

තවද අප සැමම දන්නා පරිදී ඉහත සදහන් කල ඩොලර් සංචිතය ගොඩ නැගේන්නේ අපගේ සහෝදර විදේශ ශ්‍රමිකයන් විසින් ඉතා දුක්මහන්සියෙන් විදේශයන්හිදී උපයා ගන්නා විදේහ මුදල් මෙරටට ඒවීමෙනි
එමනිසා ඇමතිවරයා සහ අමාතංශ නිලධාරින් විසින් අත්තනෝමතික ලෙස මෙකි ටෙන්ඩරය එම සමාගමට ලබාදුනහොත් ඔවුන් විසින් දැයට අහිමි කරනුයේ අප ඉහතින්ස දහන් කල අපගේ සහෝදර විදේශ ශ්‍රමිකයන් විසින් ඉතා දුක්මහන්සියෙන් විදේශයන්හිදී උපයා ගෙන මෙරටට එවන විදේහ මුදල් වලින් සැදුම්ලත් සංචිතය.

මෙය නැවතුම නොවේ.විශේෂ හෙළිදරව්ව 02 ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලිපිගොනු  : ( Procurement of Free tabs to A/L Teachers and Students - ED/07/101/10/CF/2017/BP03 )